سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی طورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده:

برای استقرار و ساماندهی به مدیریت روستایی در کشور ایران نیازمند مطالعه تجارب و بررسی نظامهای مدیریتی روستایی در جهان و تجربه گذشته ایران در مدیریت روستای هستیم. تا بدینوسیله بتوانیم به تقویت نظام مدیریت روستایی در کشورمان بپردازیم. چرا که وجود نظام مدیرت و تشکیلات متناسب یکی از عوامل موثر در توسعه روستایی به شمار می رود تا در کنار سایر عوامل، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جامعه روند توسعه و دستیابی به هدفهای توسعه را در نواحی روستایی تسهیل کند. کشور ترکیه یکی از کشورهایی است که توانسته در چند سال اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشته باشد و از آنجایی که این کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی شباهت زیادی به کشورمان دارد می تواند گزینه خوبی برای مطالعه باشد. در همین راستا در این پژوهش به بررسی روستاها در ترکیه پرداخته شد آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفت نظام مدیریتی و برنامه ریزی روستا در این کشور و مقایسه آن با کشور خودمان بوده است