سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس
آمنه دیلمی – دانشجویان کارشناسی ارشد
هدا دیلمی –

چکیده:

تجاری سازی مجموعه تلاشهایی است که به منظور فروش کارهای دانشگاهی با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر اموزش و پرورش با اهداف اقتصادی و اجتماعی می توان اشاره کرد تکنولوژی عبارت است ازروش انجام کارها توسط ما تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می توانیم به اهداف خود دست یابیم امروزه در ایران شاهد پیدایش دانشگاه های جدیدتر و بیشتر وبه طبع آن رشته های افزون تری هستیم درمقاله حاضرابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات به شباهتهایی شامل نقش نهادهای مناسب نقش اعضای هیئت علمی نقش منابع مالی و نقش استفاده ازساختار ومدیریت اشاره شده است. ودرپایان با استفاده ازاین نتایج به ارایه پیشنهادات کاربردی از جمله اینکه برای تجاری سازی و پیشبرد اهداف تجاری سازی تکنولوژی دردانشگاه ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی دردانشگاه یا خارج ازآن برای تعامل و ارتباط پویا و پشتیبانی مالی همچنین بررسی ساختارومدیریت صورت گرفته درزمینه موضوع موردنظر را درنظر داشته باشند.