سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان کثیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدرس دانشگاه های آزاد و پیام نور

چکیده:

فرآیند سرمایه گذاری در گرو سلسله تصمیماتی است که باید توسط سرمایه گذار اتخاذ شود. نخست، شخص سرمایه گذار باید بیندیشد تا چه اندازه قدرت تحمل ریسک را دارد، سپس در مورد نوع دارایی هایی که برای خرید مناسب تر است تصمیم بگیرد. سرمایه گذار پس از اخذ این تصمیمات باید بیندیشد که چه اقلام خاصی از این دارایی ها را خریداری کند. ا گر سرمایه گذار در صدد باشد که در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کند، باید در این مورد تصمیم بگیرد که از میان صدها سهام که در بورس اوراق بهادار عرضه می شوند، در کدام یک از آنها سرمایه گذاری کند؟ بنابراین سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام (پرتفوی) خود با دو نوع تجزیه و تحلیل اساسی و فنی روبه رو هستند. در مقاله ح اضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج حاصله از این تحقیقات به شباهت هایی از جمله نقش تجزیه و تحلیل اساسی، نقش تجزیه و تحلیل فنی و نقش نسبت P/E و تفاوت هایی از جمله نقش نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم، نقش نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نقش صف های خرید و فروش اشاره شده است و پس از این بررسی ها به توضیح و تفسیر هر یک از شباهت ها پرداخته و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله بررسی و تجزیه و تحلیل اساسی و فنی به صورت همزمان و مکمل و توجه به متغیرهای مهم و تأثیر گذار هر ک دام به صورت علمی و دقیق پرداخته شد.