سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ذبیحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عادله حکیم زاده – دانشجوی مدیریت دولتی

چکیده:

الزام درکاهش یارانه های دولتی دربخش خدمات عمومی همچون آب برق توجه به استراتژی های افزایش راندمان کاهش هزینه ها و جذب سرمایه های بخش خصوصی را جدیتر ساخته است و درنتیجه کاربرد پارادایم خصوصی سازی به شدت افزایش یافته و تحلیل موانع روشها مراحل و الگوهای خصوصی سازی به موضوع روز مباحث اقتصاد و مدیریت کشورمان تبدیل شده است این مقاله به مطالعه تطبیقی درفرایند خصوصی سازی درشرکت های آب و برق درچندین کشور از جمله ایران و هند و هلند می پردازد.