سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی ضامنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

هنر اسلامی، هنری است که بیش از پرداختن به فرم به موضوعات تزئینی، که هم در معماری و هم در هنرهای وابسته وجود دارد، بدون توجه به مصالح، مقیاس و تکنیک می پردازد. هیچ گاه یک نوع تزئین برای یک نوع بنا یا شیء وجود ندارد، برعکس اصول تزئینیای وجود دارند که قابل استفاده برای انواع ساختمان ها و اشیاء در تمام زمانها هستند؛ بنابراین هنراسلامی باید در تمامیتش در نظر گرفته شود، زیرا چه ساختمان ها و چه اشیاء تا حدودی اصول یکسانی را مجسم می کنند. اگرچه اشیاء و هنرها در کیفیت اجرا و سبک متفاوتند، اما عقاید، شکل ها و طرح های یکسان به صورت مداوم دوباره مطرح می شوند. در این راستا به علت استفاده کم از مبلمان در زندگی روزمره سنتی در اسلام، تزئینات در خلق فضاهای روح انگیزکه از نشانه های معماری اسلامی است بدون استفاده از این ابزار کمک می کند. در این مقاله مساجد قرطبه اسپانیا و شیخ لطف الله ایران از حیث تزیینات مورد بررسی قرار گرفته اند . بدین صورت که ابتدا مبانی نظری مورد مطالعه قرارگرفته است و سپس بر اساس مطالعات میدانی و مشاهدات به تحلیل تزیینات این دو مسجد پرداخته شده است و در پایان جهت جمع بندی وجوه تمایز و تشابه آنها بیان شده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی می باشدو نحوه گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.