سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن احدنژاد – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کریم جلیلی – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان ۶ کیلومتری جاده
علی زلفی – فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان ۶ کیلومتری جاده
محمدجواد نوروزی – دانشجوی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان ۶ کیلومت

چکیده:

این مقالهبا بررسی چرخه بحران سازمان ها و بخشهای مسئول درزمینه بحرانهای طبیعی اهمیت مقابله با زلزله درشهرها مساله اسکان آسیب دیدگاه بعد از بروز سانحه زلزله و اهمیت آن تجارب چندین کشور درزمینه برنامهر یزی کاهش اثرات زلزله و اسکان موقت تطبیق نظام مدیریتی حاکم جهت مقابله با بحران درکشورهای مذکور با نظام مدیریت بحران درایران پرداخته و درنهایت راه کارهایی جهت رفع نقاط ضعف سیستم مدیریت بحران درایران ذکر شده است.