مقاله مطالعه تطبیقی گرایشات فیگوراتیو در مجسمه سازی مدرن و پست مدرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی گرایشات فیگوراتیو در مجسمه سازی مدرن و پست مدرن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنیسم
مقاله پست مدرنیسم
مقاله مجسمه سازی
مقاله فیگور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فر شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاریخ هنر از آغاز تا کنون شاهد حضور فیگور انسان در عرصه های مختلف؛ از هنرهای کاربردی گرفته تا نقاشی و به خصوص در مجسمه سازی بوده است. در بسیاری از دوره های تاریخی این تصویر گرایش به واقع گرایی دارد؛ تا اینکه در اوایل قرن بیستم هنرمندان از این نوع نمایش واقع گرایانه بر می تابند و به انتزاع روی می آورند، اما این روند نیز در هنر این دوره دیری نمی پاید و در اواسط این قرن جای خود را به شیوه دیگری می دهد. لذا گرایش به انتزاع، فرم گرایی، نخبه گرایی، وحدت گرایی که از مولفه های اصلی مدرنیسم بودند، در دهه های پایانی این قرن یعنی حدودا از دهه ۱۹۶۰ جای خود را به پست مدرنیسم ضد فرم، مردمی و کثرت گرا می دهند. این فراز و فرودها در نحوه به تصویر کشیدن فیگور به خصوص در مجسمه سازی به خوبی قابل بررسی است. این مقاله سعی دارد نحوه به تصویر کشیدن پیکر انسان را در مجسمه سازی دوره مدرن و پس از آن، پست مدرن و تحولات مبانی زیبایی شناختی ناشی از این گذار از دوره ای به دوره دیگر را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا ابتدا در این مقاله سعی می شود به گزیده ای از دیدگاه ها، مولفه ها و نظریات مطرح در این دو دوره از دیدگاه برخی متفکران و صاحب نظران آن پرداخته شود، سپس با معرفی تعدادی از تاثیرگذارترین هنرمندان مجسمه ساز از هر دو دوره که پرداختن به فیگور انسان را جوهره اصلی کار خود قرار دادند؛ به معرفی و بررسی تغییر مولفه های زیبایی شناختی در نحوه به نمایش در آمدن فیگور در آثار آن ها به شیوه نظری بپردازد.