مقاله مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۶۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهری در ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله شهر
مقاله مدل ترکیبی توسعه انسانی
مقاله مراکز استان ها
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر به دلیل رشد شتابان شهرنشینی و افزایش نقاط شهری در سطح دنیا، مفهوم کیفیت زندگی شهری به طور گسترده ای وارد مباحث برنامه ریزی و مطالعات شهری شده است.
هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای کشور و روش تحقیق، توصیفی و شیوه نگارش، توصیفی و تحلیلی و برای سنجش درجه کیفیت زندگی در شهرها از تکنیک ترکیبی توسعه انسانی استفاده شده است. در این تکنیک ۳۶ شاخص به کار می رود که در سه دسته شاخص های فرهنگی- اجتماعی، شاخص های جمعیتی – اقتصادی و شاخص های زیربنایی قرار دارند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که: کیفیت زندگی شهری در شهرهای مرکزی و شمال کشور در تمامی بخش ها بهتر از سایر شهرهای کشور می باشد. بیشتر این شهرها در دایره ای فرضی که از اصفهان شروع می شود و پس از گذشتن از تهران، قزوین و سمنان شهرهای ساری، گرگان و رشت را در برمی گیرد، قرار دارند.
شهرهای نیمه شمالی و نیمه غربی کشور از لحاظ فرهنگی – اجتماعی و شهرهای نیمه شرقی و نیمه جنوبی کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند.
کیفیت زندگی در شهرهای واقع در فاصله ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر از سطح دریا در تمامی بخش ها نسبتا مناسب می باشد.
همچنین شهرهای ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفری از نظر فرهنگی و اجتماعی و شهرهای بیش از یک میلیون نفری، از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها دارند.