مقاله مطالعه تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده سلامت فردی در کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده سلامت فردی در کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرونده سلامت فردی
مقاله پرونده الکترونیک سلامت
مقاله مدارک پزشکی
مقاله پرونده الکترونیک سلامت فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگرزجدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صدوقی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرونده سلامت فردی، دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود را فراهم می نماید و با آموزش بیمار، تسهیل ارتباط پزشک- بیمار و حمایت از روش مراقبت از خود، ارتقای کیفیت مراقبت را موجب می گردد. هدف این تحقیق، مقایسه مفاهیم و کاربردهای پرونده سلامت فردی در کشورهای منتخب بود.
روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی- تطبیقی در خصوص مفاهیم (تعریف و توصیف، اصول اصلی، اهداف، استانداردها، رسانه و منبع داده ها) و کاربردهای پرونده سلامت فردی در کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و ایران در سال ۱۳۸۸ صورت پذیرفت. فرم جمع آوری داده ها (پس از تایید روایی صوری و محتوایی توسط متخصصین) با استفاده از منابع داده شامل مقالات، کتب، مجلات و سایت های معتبر به زبان انگلیسی و فارسی- سال های ۱۹۹۵ تا سپتامبر ۲۰۰۹- تکمیل شد. سپس جداول مقایسه ای تهیه و نقاط ضعف و قوت هر یک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در هر سه کشور منتخب، بیمار/ فرد مالک پرونده سلامت فردی بود، اطلاعات تنها در اختیار افرادی که توسط بیمار مجاز اعلام شده اند، قرار می گرفت. پرونده با درخواست و رضایت فرد تشکیل می گردید. هدف و کاربرد این پرونده در هر سه کشور به ترتیب در دسترس قرار دادن اطلاعات سلامت فرد برای او و امکان تبادل پیام و استفاده از پایگاه های دانش ذکر شده بود.
نتیجه گیری: پرونده سلامت فردی در بیشتر کشورها با هدف دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود فراهم شده است. ضرورت دارد در کشور ما نیز بر اساس تجربیات سایر کشورها در این زمینه اقدام گردد.