مقاله مطالعه تطبیقی معماری تکیه های صفوی و قاجاری در تخت فولاد اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی معماری تکیه های صفوی و قاجاری در تخت فولاد اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکیه
مقاله معماری صفوی و قاجار
مقاله تخت فولاد اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوستین دوز محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: امین پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهردوست الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته تکیه، به محل هایی با کاربری های متفاوت همچون محل اقامت صوفیان، فقیران و نیز مکان برگزاری مراسم تعزیه گفته می شده است. یکی از مکان هایی که محل ساخته شدن تکیه هایی متعدد از پیش از دوره صفوی تا دوره معاصر بوده، تخت فولاد اصفهان است که البته از مهم ترین قبرستان های جهان اسلام نیز به شمار می رود. کاربری عمده تکیه های تخت فولاد در گذشته به عنوان مکانی برای اقامت صوفیان، عالمان و همچنین مدرسه علمیه بوده است که بعدها به محل دفن این بزرگان تبدیل، در آن برای آن ها مقابری ساخته شده و به تدریج افراد دیگری نیز در آنجا دفن شده اند.
بنابر آنچه بیان شد، تلاش نگارندگان در پژوهش حاضر بر آن است تا معماری تکیه های این مکان تاریخی را از دوره صفوی تا قاجار بررسی کنند. در واقع هدفی که در این پژوهش دنبال می شود، مطالعه تطبیقی تکیه های دو دوره صفوی و قاجار در تخت فولاد است. پرسش قابل طرح نیز از این قرار است که تکیه های این دو دوره در تخت فولاد اصفهان چه شباهت ها و تفاوت هایی از بعد فضا و کالبد معماری با یکدیگر داشته اند. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تاریخی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی بر مبنای جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی بناها است.
در نهایت، آنچه به عنوان یافته های پژوهش حاضر به دست آمد، شباهت هایی همچون سلسله مراتب، کالبد بقاع، نوع قوس ها و پوشش سازه ای، نوع مصالح مورد استفاده، تزئین مشابه و مکان تزئینات در تکیه های این دو دوره است. از تفاوت های آن ها، شاخص شدن سردر و استفاده از کتیبه در دوره صفوی، استفاده از پوشش مسطح، قوس های هلالی، کاربرد سنگ، تزئین حجاری و قرارگیری بقاع روی سکو در دوره قاجار است.