مقاله مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۶۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت
مقاله پرستاران
مقاله نظام حقوقی ایران
مقاله نظام حقوقی فرانسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تامین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسوولیت صاحبان حرف پرشکی و وابسته در طول تاریخ و در همه جا متداول و مبتلابه بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد به سمت مقصدی متناسب و معقول در حرکت است. در این مقاله بعد از ذکر مختصری از انواع مسوولیت پرستاران، به مطالعه تطبیقی مسوولیت مدنی پرستاران در فرایند درمان در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. به نظر می رسد علی الاصول ماهیت تعهدات پرستاران در حقوق ایران و فرانسه، تعهد به وسیله است. اگر چه در خصوص مبنای مسوولیت پرستاران، اقوال متشتت و بعضا متعارضی وجود دارد، باوجوداین نظریه قابلیت استناد عرفی، از وجاهت بیش تری برخوردار بوده و علی الظاهر، متناسب با زندگی نوین اجتماعی و ضروریات آن است و در عین بدیع بودن، پیوند بین اخلاق و حقوق را هم استحکام می بخشد.