مقاله مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دادگستری اساسی
مقاله قانون اساسی
مقاله پارلمان
مقاله شورای قانون اساسی
مقاله دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی سیدمجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را بر اساس قانون اساسی کنترل می کند. بر اساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبت بین نفع خصوصی – نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.