مقاله مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت
مقاله فعل غیر
مقاله استثناء
مقاله اصل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اصول مسوولیت ها اعم از مسوولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسوولیت شخصی است. قاعده فقهی «وزر» دلالت بر این دارد که اصل بر مسوولیت شخصی است. حال در مواردی که اصولا «مسوولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد، مانند مسوولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسوولیت، استثنائاتی وارد شده و مسوولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است. در حقوق فرانسه تا سال ۱۹۹۱ مسوولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسوولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از این سال به بعد با تفسیر دیوان استثنا تبدیل به قاعده شد. در حقوق ایران نیز مصادیق مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر چنان گسترده است که بعید نیست بتوان قانونگذار را به ارائه یک فرمول کلی از مسوولیت ناشی از عمل غیر سوق داد که در این مقاله همراه با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.