مقاله مطالعه تطبیقی سرلوحه شماره های نخست روزنامه های وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۹۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی سرلوحه شماره های نخست روزنامه های وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرلوحه روزنامه دولت علیه ایران
مقاله سرلوحه روزنامه وقایع اتفاقیه
مقاله چاپ سنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پنجه باشی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: دادور ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روزنامه های وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران، از اصلی ترین روزنامه های زمان قاجار بودند. این روزنامه ها، دارای سرلوح رسمی دولت ایران در آن زمان هستند که نشان از اهمیت و رسمی بودن آن ها دارد. دو هنرمند بزرگ دوران قاجار، میرزا علیقلی خویی، هنرمند مردمی و پرکار دوران قاجار سرلوح روزنامه وقایع اتفاقیه را و میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک) سرلوح روزنامه دولت علیه ایران را در روزنامه ها مصور کرده اند.
تلاش نگارندگان در مقاله حاضر بر آن بوده تا با معرفی روزنامه های وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران از وجه بصری و هنرمندان آن ها، به شباهت ها و تفاوت های سرلوحه این دو روزنامه با تاکید بر ارزش های بصری آن ها که هدف این پژوهش نیز هست، دست یابند. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، اهمیت روزنامه های قاجار و تزئینات اطراف نشان رسمی دولتی است آن چنان که، کیفیت و ظرافت تصویرها و نقش های اطراف شیر و خورشید نیز، متفاوت تصویر شده اند.
بنا بر آنچه بیان شد، پرسش های این مقاله بدین ترتیب است:
هماهنگی موجود در فضای تزئینی اطراف نشان شیر و خورشید، چگونه طراحی شده است.
در طراحی سرلوحه های دو روزنامه وقایع اتفاقیه و دولت علیه ایران، چه تفاوت ها و شباهت هایی دیده می شود.
روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی – تاریخی است و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای با توجه به منابع مکتوب و آثار هنری آن دوران است. نهایت، آنچه در بخش نتیجه گیری به دست آمد این است که هر دو روزنامه دارای سر لوحه هایی خلاقانه بوده و متاثر از اتفاقات روزنامه ها هستند. افزون بر این که، آثار میرزاعلیقلی خویی عامیانه و آثار صنیع الملک، رسمی و درباری اند.