مقاله مطالعه تطبیقی ریخت شناختی بلوک ها و قطعات شهری، محله جماله اصفهان در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۴۱ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی ریخت شناختی بلوک ها و قطعات شهری، محله جماله اصفهان در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریخت شناسی
مقاله ارزیابی
مقاله بلوک ها و قطعات شهری
مقاله محله جماله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه نویی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی غزال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکل شهرها در نیم قرن اخیر با نرخ بی سابقه ای متحول شده است. این تغییر شکل، تاثیرات عمدتا نامطلوبی را بر بافت های سنتی در مرکز تاریخی شهرها گذاشته است. در واقع، رواج الگوهای شکلی جدید در شهرهای امروزی، غفلت از کیفیت های موجود در شهرسازی سنتی را همراه خود داشته است. افزایش تخریب بافت های قدیمی بجای مرمت و به روزرسانی آنان، استخراج نکردن الگوهای بومی، بی توجهی به شکل گیری فضاهای زیستی و عملکردی که در طول قرن ها و پس از آزمون و خطاهای بسیار به تکوین نهایی متناسب با روابط اقتصادی و اجتماعی رسیده اند، موجب از بین رفتن ارزش های تاثیرگذار بر شکل گیری بافت شهری و ایجاد فضاهایی بدون تعریف و بی شکل شده اند.
از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده تا به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه و با چه معیارهایی می توان قطعات شهری محله جماله را برای رسیدن به الگویی پایدارتر ارزیابی کرد و به منظور کمی کردن این معیارها چه روش هایی قابل پیشنهاد است. برای همین نگارندگان از طریق بررسی ادبیات موضوع، معیارهایی را تبیی نکردند که از نظر ابعاد شکلی و ریخت شناسانه، زیست محیطی، بصری و حرکت و دسترسی، قطعات شهری را می توان با آن ها ارزیابی کرد. به دلیل بیان کیفی برخی از توقعات از یک قطعه یا بلوک شهری و برای کمی کردن کیفیت های مطرح شده، در برابر هر معیار نحوه ارزیابی آن هم بیان شده است. سپس بر اساس این ارزیابی، قطعات شهری واقع در چهار بلوک از محله جماله اصفهان در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۲، از دیدگاه معیارهای ارزیابی کننده مقایسه شدند.
در نهایت، یافته های تحقیق بیانگر این بود که محله جماله از دیدگاه معیارهای شکلی، زیست محیطی و بصری در حال از دست دادن کیفیت های خود است و تنها در ابعاد حرکت و دسترسی امتیاز بیشتری را به دست آورده است.