مقاله مطالعه تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسی پژوهش
مقاله هدف پژوهش
مقاله استراتژی پژوهش
مقاله روش پژوهش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیانتی دیلمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، به مطالعه تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور پرداخته است. با توجه به اینکه به نظر می رسد، پژوهش های داخلی اغلب فاقد نوآوری بوده و از تنوع چندانی برخوردار نمی باشند و این پژوهش ها زمینه ساز پیشرفت حسابداری را چه از نظر تئوری و چه از لحاظ عملی تا حد مورد انتظار فراهم نمی کنند، در پژوهش حاضر بر آن شدیم که روش شناسی مقالات حسابداری معتبر داخلی و خارجی را از ابعاد مختلف بررسی نماییم و سپس به مقایسه چارچوب روش شناسی مقالات داخلی و خارجی بپردازیم. این پژوهش از نظر تئوری، در حیطه پژوهش های اثباتی حسابداری قرار می گیرد و از لحاظ استدلال نیز استقرایی است. همچنین از نظر هدف، توصیفی محسوب می گردد. هدف پژوهش، ارائه چارچوبی برای روش شناسی مقالات داخلی و خارجی می باشد. در این راستا مقاله های مجلات معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل ۲۶۳ مقاله داخلی و ۱۵۷ مقاله خارجی می باشد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که، تنوع در بخش های مختلف روش شناسی مقالات خارجی نظیر روش های تبیینی، اکتشافی، کیفی، تجربی، طولی، غیرموردی، تاریخی، قوم نگاری، علی، تحلیل محتوا و میدانی بیشتر از مقالات داخلی است.