مقاله مطالعه تطبیقی خانه های بازرگانان ارمنی و مسلمان اصفهان سده های یازدهم تا سیزدهم هجری قمری، با نگاه به عوامل اعتقادی و اجتماعی تاثیرگذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی خانه های بازرگانان ارمنی و مسلمان اصفهان سده های یازدهم تا سیزدهم هجری قمری، با نگاه به عوامل اعتقادی و اجتماعی تاثیرگذار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانه سنتی ایرانی
مقاله اصفهان
مقاله سبک صفوی
مقاله شیوه اصفهانی
مقاله بازرگانان ارمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالک سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: قرائتی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اولیاء محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانه پدیده ای است حاصل کنش عوامل گوناگون؛ که فرهنگ و اجتماع در شکل دهی آن سهمی بزرگ دارند. در جوامع سنتی، این اثرپذیری در بعد فرهنگی بسیار بیش از امروز بوده که نتیجه، همسازی بیشتر با ساکنان و شرایط آنان بوده است.
شناخت جنبه های این برهمکنش می تواند زمینه ساز به کارگیری آن مطابق با امروز باشد. از سوی دیگر، خانه های یک دوره تاریخی روشن کننده برخی جنبه های شرایط اجتماعی زمان خود نیز هستند. این پژوهش به منظور شناخت چگونگی تاثیرگذاری شرایط اجتماعی و اعتقادی ساکنان بر معماری و به ویژه سازماندهی فضاهای خانه های سنتی ایران در اصفهان عصر صفوی و دوره پس از آن شکل گرفته است.
پرسش این است که چه تفاوت هایی در سازماندهی و تزئینات خانه های بازرگانان مسلمان و ارمنی اصفهان در دوران حاکمیت سبک صفوی بوده است؟ اصول انتخاب شده بر اساس منظر فرهنگی و اجتماعی و نیز آرای راپوپورت است که عوامل فرهنگی و اجتماعی را در شکل دهی بنا در اولویت و مهم تر از اقلیم، فن آوری و مواد ساختمانی می داند. این پژوهش با روش تاریخی – توصیفی و با هدف توسعه ای و با بهره گیری از اسناد، مطالعه میدانی و مصاحبه انجام شده است و یافته ها طبق روشی کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر تحلیل شده اند.
نتیجه گیری پس از تقسیم یافته ها به دو دسته کلی صورت گرفت: اصول اخلاقی و اعتقادی همچون محرمیت که چگونگی رعایت آن بسته به دین متفاوت بوده است و زمینه اقتصادی و اجتماعی که در دو دوره از حیات شهر اصفهان بررسی شد. مساعد شدن وضعیت سیاسی – اجتماعی کشور، سطح امنیت و بالا رفتن درآمدهای عمومی در این دو دوره زمینه ساخت خانه هایی را فراهم آورد که وسعت و تزئیناتشان در دوره های آشفته پیش از آن نظیر نداشت. خانه های مورد بررسی ارامنه مربوط به دوره اول (عصر صفویان) و خانه های مسلمانان مربوط به دوره دوم هستند که به دلیل تفاوت شرایط زمان، هرگز از لحاظ ساخت و تزئینات، همپایه سرای بازرگانان ارمنی نیستند.
نتایجی که به دست آمد، به طور کلی نشان دهنده تاثیر آشکار شرایط اجتماعی در تفاوت ها بود. اما موارد فرهنگی و اعتقادی که هر بار خود را به گونه ای نشان می دهند، اثر عمیق تر و ظریف تری دارند که معمولا در نگاه اول دیده نمی شوند. شکل گیری این الگوی ساخت بر اثر سال ها تجربه و اصلاح بر اساس روش و شرایط زندگی بوده است.