مقاله مطالعه تطبیقی تشابهات سفالینه های متاخر دوره پیش از اسلام و اوایل دوره اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۱۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی تشابهات سفالینه های متاخر دوره پیش از اسلام و اوایل دوره اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساسانیان
مقاله اشکانیان
مقاله سفالینه
مقاله سفال اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی یزدی نژاد محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از فروپاشی حکومت ساسانیان و ظهور اسلام در ایران، فقر هنری اعراب سبب شد تا هنرمندان مسلمان شاکله هنر اسلامی را بر پایه سنت های هنری ایران باستان بنا نهند. از این رو هنر سفالگری ایران در اوایل دوره اسلامی، راه دوره های تاریخی اشکانیان و ساسانیان را پیمود. آثار سفالین به یادگار مانده از اوایل دوره اسلامی، گواه این مطلب است که پیشینه هنر سفالگری دوره های تاریخی پیش از اسلام ایران، تاثیر بسیاری بر آن ها داشته است. بدین سبب تعداد زیادی از آثار سفالین اوایل دوره اسلامی ایران، از بسیاری جهات شبیه دوره های هنری پیش از اسلام بود که این تشابهات در فاصله میان این دو دوره، سوء تفاهم هایی را در شناخت زمان این آثار پدید می آورد و موجب می شد بسیاری از آثار اواخر دوره ساسانی به اوایل دوره اسلامی و بالعکس منسوب گردد.
ازین رو تلاش نگارندگان در پژوهش حاضر بر آن است تا به روشن شدن این سوء تفاهم ها و منشاء تشابهات و الهامات در سفالینه های اوایل دوره اسلامی ایران بپردازند. چراکه، طی نخستین سده های اسلامی سبک ها و سنن هنری ایران کهن، به ایران نوین و اسلامی وارد شد و ساخت سفالینه ها مطابق با سنت های هنری گذشته تداوم یافت. بنابراین ضروری است تا تشابهات سبک ها شناخته و سهم سفالگری ایران در موفقیت سفالگران مسلمان بررسی شود.
روش تحقیق به کار گرفته در این مقاله، اسنادی – تاریخی با استناد به منابع کتابخانه ای همراه با رویکردی تحلیلی – توصیفی است.
دستاورد بررسی های انجام شده این چنین بود که شیوه های نقش پردازی هنر سفالگری ایران در اوایل دوره اسلامی، همان شیوه های دوره های پیش از اسلام است که به مرور با تکنیک های لعاب کاری ترکیب شده و پیشرفت شایانی هم کرده است.