مقاله مطالعه تطبیقی تاثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در دانش سیاسی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی تاثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیداری اسلامی
مقاله نارضایتی انقلابی
مقاله انقلاب اسلامی ایران
مقاله انقلاب مصر
مقاله جهان اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشه جلال
جناب آقای / سرکار خانم: هراتی محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر تاریخی وجه مشترک انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های اخیر در جهان اسلام، ریشه در بیداری اسلامی یکصد سال اخیر دارد اما در نوع نظام سازی دو گونه انقلاب مورد بحث، تمایزهایی را می توان برشمرد که عوامل موثر بر آن از موضوعات مهم برای پژوهش است. مساله مقاله حاضر، تبیین وجوه تمایز بسترسازهای شکل دهی به نارضایتی انقلابی در ایران و کشورهای اسلامی منطقه و تاثیر آن در نظام سازی آینده انقلابی این کشورها است. سئوال مقاله این است که چه وجوهی از تمایز در شکل گیری نارضایتی انقلابی در ایران و دیگر انقلاب های اخیر در جهان اسلام را می توان احصاء نمود و این عوامل چه تاثیری بر ماهیت ساختار سیاسی- اجتماعی نظام های برآمده از آن داشته وخواهد داشت. نگارندگان تلاش می کنند، فرضیه پژوهش را با در نظر گرفتن متغیر استقلال و تاکید بر فرهنگ محوری انقلاب اسلامی ایران از یک سو و با محور قرار دادن مساله تلاش برای ارائه الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی در تقابل با شبه ترقی غربی در ایران معاصر، به تبین تمایزهای مذکور می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر چه هر دو تحول مورد بحث برگرفته از مبانی بیداری اسلامی است اما علاوه بر تفاوت در اندیشه های سیاسی اسلامی در شکل گیری نوع نظام سیاسی در این کشورها با انقلاب اسلامی ایران، برخی تفاوت های ظریف جامعه شناختی در بسترهای شکل دهنده نارضایتی منجر به حرکت انقلابی، در نظام سازی و شکل گیری ساختار سیاسی پس از انقلاب نمود پیدا کرده است. این موضوع انقلاب اسلامی ایران را از تمامی انقلاب های جهان که شامل انقلاب های کلاسیک و انقلاب های جدید است جدا می نماید.