مقاله مطالعه تطبیقی برنامه بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت در بیمارستان های اروپایی پایلوت سازمان جهانی بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی برنامه بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت در بیمارستان های اروپایی پایلوت سازمان جهانی بهداشت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان ها
مقاله ارتقای سلامت
مقاله سازمان جهانی بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلگشایی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دایمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی و روانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند. برنامه ارتقای سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت در دهه ۱۹۹۰ عنوان گردید و تا امروز تعداد زیادی از بیمارستان ها در تمام قاره ها و در بسیاری از کشورها برنامه ارتقای سلامت را پیاده نموده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه برنامه های ارتقای سلامت در بیمارستان های پایلوت سازمان جهانی بهداشت صورت گرفت.
روش بررسی: این مقاله حاصل یک مطالعه توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه کتابخانه ای (دیجیتال و چاپی) و گزارش سازمان جهانی بهداشت در خصوص برنامه های بیمارستان های اروپایی پایلوت در طرح «برنامه بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» گردآوری گردید. جامعه پژوهش شامل ۲۰ بیمارستان اروپایی پایلوت برنامه بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت سازمان جهانی بهداشت در بین سال های ۹۷-۱۹۹۳ بود. در نهایت، داده های گردآوری شده، جدول بندی، توصیف و مقایسه شدند.
یافته ها: برنامه های ارتقای سلامت در قالب ۴ دسته پروژه اصلی (توجه به ارتقای سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه) انجام شد و برای هر یک از این دسته پروژه ها، تعدادی زیر پروژه تعریف گردید. به طور کلی، ۱۴۹ زیر پروژه در بیمارستان های مورد مطالعه انجام شد. ۱۰۰ درصد بیمارستان های مورد مطالعه در شبکه بیمارستان های متعهد به ارتقای سلامت عضویت داشتند. تمام بیمارستان ها به جز بیمارستان Prague در پروژه پایلوت سازمان جهانی بهداشت شرکت نمودند. ۳۱ درصد از بیمارستان ها در اجرای برنامه ارتقای سلامت با سایر سازمان ها در ارتباط بودند. ۷۸ درصد بیمارستان ها بیشتر از ۱۰ زیر پروژه داشتند و زیر پروژه های مربوط به پروژه ارتقای سلامت بیمار، از همه بیشتر بود. تمام بیمارستان های مورد مطالعه، به اطلاع رسانی برنامه های خود با سایر بیمارستان ها پرداختند. وجود شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت در ۷۵ درصد بیمارستان ها لحاظ شده بود. همه بیمارستان ها برای اجرای پروژه های مربوط به ارتقای سلامت، یک ساختار پروژه را تعریف نمودند.
نتیجه گیری: سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، انجام یک سری اقدامات (مانند انجام پروژه های ارتقای سلامت، عضویت در شبکه جهانی ارتقای سلامت، تدوین شاخص ارزیابی برای برنامه های ارتقای سلامت و…) را در بیمارستان ها ضروری دانسته است که در نهایت منجر به بهبود سلامت در بیمار، کارکنان، بیمارستان و جامعه خواهد شد.