سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نوری – دانشیاردانشگاه گیلان
فاطمه محترم – دانشجوی کارشناسی ارشد نساجی

چکیده:

جذب آب توسط الیاف بدلیل تاثیر برخواص مکانیکی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل محققین متفاوتی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده اند و ایزوترمهای جذب رطوبت مختلفی را برای بیان رفتار جذب رطوبت الیاف ارایه کرده اند از جمله تئوری های ارایه شده دراین زمینه تئوری جذب چندلایه ای حلالیت Hailwood and Horrobin و پیرس می باشد برطبق تئوری پیرس آب به دو طریق جذب الیاف می شود آبهایی که بصورت مستقیم جذب الیاف می شوند و آبهایی که به صورت غیرمستقیم و درطبقات بعدی جذب الیاف می شوند دربررسی ارایه شده حاکم بودن تئوری پیرس برای الیاف پنبه موردمطلعه و بررسی قرارگرفته است اما اشاره ای به تطابق این تئوری با رفتارجذبی سایر الیاف طبیعی و همچنین الیاف مصنوعی نگردیده است دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از مقادیر جذب رطوبت الیاف طبیعی و مصنوعی دگیر نظیر پشم نایلون و پلی استر و با استفاده ازروشهای محاسباتی تطابق تئوری پیرس با رفتار جذب رطوبت این الیاف مورد بررسی قرار گیرد.