سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا اسداله فردی – استادیار، دانشگاه تربیت معلم تهران
سیدمصطفی داودی سیدمحله –
مریم پام –

چکیده:

ورود پساب کارخانجات ریسندگی و بافندگی به شبکه فاضلاب شهری و در نهایت به تصفیه خانه فاضلاب و آب های سطحی معضلات زیست محیطی بسیاری را در پی دارد. بنابراین ضروری است تا فاضلاب این کارخانجات قبل از تخلیه به محیط به نحو مناسبی تصفیه گردند. یکی از فرایندهایی که می توان روی آن بعنوان فرآیندی مجزا و کارآمد در زمینه تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی حساب کرد، روش تصفیه شیمیایی و استفاده از منعقد کننده ها است. پساب کارخانه ریسندگی مازندران در حال حاضر بدون تصفیه و بصورت خام وارد رودخانه سفیدرود گشته و معضلات زیست محیطی بسیاری در منطقه ایجاد می کند. در این مطالعه در ابتدا مطالعه کمی و کیفی از فاضلاب کارخانه نساجی انجام شده است و سپس با استفاده از جارتست از بین منعقد کننده های آلوم با غلظت mg/l 1200، آهک با غلظت mg/l 1000، FeCl3 با غلظت mg/l 400 ، FeSO4 با غلظت mg/l 800 و BaCl2 با غلظت mg/l 800 با توجه به ارزیابی های اقتصادی و مقایسه درصد حذف ، آهک با درصد حذف ۳۵ درصد برای COD و ۷۰ درصد برای رنگ بعنوان بهترین منعقد کننده انتخاب شده است.