سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی دهشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مژگان زینی وند –

چکیده:

دراین مطالعه ویژگیهای تشریحی ساقه دو گونه Cyclotrichiumleucotrichum Cyclotrichiumstraussii مورد مطالعه قرارگرفته است ابتدا نمونه های گیاهی از مناطق مختلف لرستان جمع آوری و بعدازقرار دادن درفیکساتور برش گیری و رنگ آمیزی مضاعف انجام شد صفت بارزی که باعث تفکیک دو گونه می شود پیوستگی دستجاتچوب آبکش و عدم وجود اسکلرانشیم بین آنها درگونه C.straussii و گسسته بودن دستجات چوب آبکش و وجود اسکلرانشیم بین آنها را درگونه C.leucotrichum است