سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی دهشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مریم آزادبخت –

چکیده:

دارای ۶۷گونه درایران است که بصورت خودرو درنقاط مختلف ایران پراکنده بوده و اکثرا بومی (Lamiaceae)Nepeta میباشند دراین تحقیق خصوصیات تشریحی ساقه ۲گونه از این جنس مورد بررسی قرارگرفت این گونه ها تفاوت هایی درتعدادلایه های کلانشیم نوع پارانشیم وجود اسکرانشیم و کرک درآنها دیده شد.