مقاله مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تشریحی برگ و ساقه گونه های جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیره Hyacinthaceae
مقاله جنس Ornithogalum
مقاله آناتومی برگ
مقاله آناتومی ساقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاری طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حمدی سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، آناتومی برگ و ساقه ۱۱ گونه از جنس Ornithogalum از تیره Hyacinthaceae در ایران بررسی شده است. نمونه های گیاهی جمع آوری شده در محلول تثبیت کننده قرار گرفته، سپس برش های متعددی از آن ها با دست تهیه شد که پس از رنگ آمیزی با رنگ های سبز متیل و کارمن و تهیه اسلاید، با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. ویژگی های تشریحی مختلفی نظیر شکل مقطع ساقه، تعداد لایه ها، ضخامت و شکل سلول های بافت اسکرانشیم، ضخامت و تعداد غلاف های آوندی ساقه و نیز تعداد لایه، ضخامت و شکل سلول های بافت مزوفیل، ضخامت و تعداد غلاف های آوندی، سلول های پارانشیمی حفره ای (لاکونا)، تراکم روزنه در اپیدرم زیرین برگ، بررسی شدند. از این میان، صفاتی چون شکل مقطع ساقه، وجود کرک، ضخامت لایه اسکرانشیم پوستی و تعداد غلاف های آوندی ساقه، شکل و ضخامت لایه مزوفیل، سلول های پارانشیمی حفره ای، تعداد و ضخامت دستجات آوندی و اندیس روزنه اختلاف های عمده ای را در میان گونه ها نشان دادند. صفات تشریحی برگ و ساقه صفات مناسبی برای جداسازی گونه ها در جنس Ornithogalum هستند.