سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم زاهدی – دانشجوی دکتری ژئوشیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد بومری – دکتری ژئوشیمی، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علی مکی زاده – دکتری پترولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اسکارن خوت در ۴۰ کیلومتری غرب شهرستان تفت در استان یزد واقع شده است. اگزواسکارن مهمترین زون اسکارنی در منطقه خوت است که با کانهزایی همراه میباشد. کلینوپیروکسن، گارنت، اپیدوت، ترمولیت- اکتینولیت، کوارتز و کلسیت از مجموعه کانیهای مشاهده شده در زون اگزواسکارن هستند. مطالعات پتروگرافی نشان میدهد که گارنتها ناهمسانگردی مشخصی را نشان میدهند و ماکل قطاعی و زونبندی در آنها آشکار است. مطالعات الکترون مایکروپروب بر روی کانیهای گارنت نشان داده است که ترکیب شیمیایی گارنت ها از نوع گراسولار – آندرادیت است که میتواند حاصل برهمکنش سنگ میزبان با سیالات غنی از H2O، که مشخصه گارنتهای اسکارنی گرمابی است، باشد. این منطقهبندی نشان دهنده پالسهای مستمر شارش سیالات گرمابی است. مطالعه زونبندی گارنت در اسکارن خوت توسط میکروپروب الکترونی نشان میدهد که از مرکز به حاشیه تغییرات اساسی در عناصر تیتانیم، آلومینیم، آهن، منگنز و منیزیم دیده میشود. در زونهای مختلف، تغییرات عناصر آلومینیم، تیتانیم و آهن به طور متناوب تکرار میشود. بنابراین، عامل اصلی بوجود آورنده زونبندی در گارنت، تغییرات تناوبی آهن، آلومینیم و تیتانیم در فاز سیال بوده است. تصویر BSE و نقشههای ترکیبی عناصر Al و Fe تهیه شده توسط EPMA این مطلب را تایید میکند.