سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرزاد هنرور – دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محبوبه رزمخواه – دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرتضی خوشخوی – دکتری دانشگاه شیراز
کتایون جاویدنیا – دکتری

چکیده:

گل محمدی با نام علمی Rosa damascena Mill بوده که به طلای معروف است و عمده ترین منبع جهت استحصال اسانس ورد به شمار می آید که به دلیل مقدار کم اسانس روغن وردها یکی از گرانترین اسانس ها درجهان است درحال حاضراستان فارس اولین تولید کننده گل محمدی درسطح کشور میباشد براین اساس این پژوهش برای بررسی کمی و کیفی ترکیبات فرار گل محمدی دردو منطقه میمند و شیراز انجام شد نتایج بررسی ترکیبات فرار دربرداشت ۱۷اردیبهشت سومین برداشت توسط GC,GC-MS نشان داد که درمیمند مقادیر لینالول ۰/۴% فنیل اتیل الکل ۴/۳% سیترونلول ۶۵/۵% ژر انیول ۴۷/۴% اوجینول ۳/۶% نونادکان و هنی کوزان بود و همچنین درشیراز لینالول ۴/۳% فنیل اتیل الکل ، سیترونلول ژرانیول اوجینول نونادکان و هنی کوزان ازترکیبات شناخته شده بود همچنین بازده اسانس تحت تاثیر تاریخ برداشت بوده و بیشترین بازده اسانس با ۰/۰۹% و ۰/۰۸% به ترتیب درمیمند و شیراز بود.