سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فریده احمدی – دبیر آموزش و پرورش منطقه چهارده استان تهران
آذر باقری قمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

چکیده:

در این پژوهش محاسبات شیمی کوانتمی مربوط به پارامتر ساختاری آنیونهای کرومات و مولیبدات و کمپلکس های حاصله از آنها با اسید آمینه های گلایسین و آلانین انجام شده است محاسبات به روش HF و DFT و سری پایه ای – G* صورت گرفته است. مطالعات ترمودینامیکی مربوط به واکنش تشکیل کمپلکس ها مورد توجه قرار گرفته و ثبات تعادل آنها محاسبه شده است. در آخر با مقایسه فاکتورهای ترمودینامیکی میزان پایداری کمپلکسهای نسبت به هم تعیین شد.