سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید لشگری – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
علی ملکی –

چکیده:

در این تحقیق، تعدادی از عوامل موثر بر سروصدای تولید شده در چمن‏زن موتوری و در سه محدوده متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایشاتی به صورت فاکتوریل و در قالب بلوک‏های کامل تصادفی و در چهار تکرار و با یک چمن‏زن موتوری هوندا مدل GXV 160 انجام شدند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف دور تیغه برش در سطح احتمال ۹۹ درصد اختلاف معنی‌داری را نشان داده است در صورتی که سطوح مختلف تیمارهای وجود سبد و نیز نوع عملیات اختلاف معنی‌داری را نشان نداده‌اند. همچنین نتایج نشان می‏دهد که میانگین تراز فشار صدا در موقعیت گوش کاربر در مقایسه با فواصل ۵ و ۲۰ متر به ترتیب ۳/۹ و ۷/۲۰ دسی‏بل بیشتر است. با توجه به حدود مجاز، سطح سروصدای دریافتی کاربر چمن‏زن مخاطره‏آمیز بوده و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی کاملا ضروری به نظر می‏رسد. در حالی که سایر افراد شاغل در اطراف چمن‏زن در محدوده مخاطره‏آمیز نمی‏باشند.