سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی رجب زاده – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
عزت اله رئیسی اردکانی – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
زهره موسوی نسب – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

تاثیر مجموعه سنگ های افیولیتی بر کیفیت آب های زیرزمینی در محدوده روستای فرومد با استفاده از تعداد ۳۸ نمونه آب از قنات ها، چشمه ها و چاه ها و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نظیر pH، TDS ،EC دما و نیز میزان کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیوم، بیکربنات، کربنات، و سولفات و سپس مقایسه داده ها با نمودارهای استاندارد نشانگر غالب بودن رخساره Mg-HCO3 در آبهای مورد بررسی است . سایر رخساره ها شامل Ca-HCO3 و Mg-Cl و Ca-Cl می باشند. از نظر کیفیت برای شرب و آبیاری درصد کمی از نمونه ها خارج از محدوده استاندارد هستند. هوازدگی کانیهای فرومگنزین در سنگ های افیولیتی فرآیند عمده موثر بر هیدروشیمی آب ها و علت حضور بالای منیزیم ، بیکربنات و کلر و نیز بالا بودن pH است. تمامی نمونه های برداشت شده از محل های نزدیک به معادن کرومیت دارای شوری بسیار بالا، Cl ،pH و Mg بالاتر از حد مجاز شرب و آبیاری می باشند.