سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی افصحی – عضو هیئت علمی – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین کمانداری – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد رضایی – دانشجوی کارشناسی – بخش مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درحالی که امروزه در دنیا تناسبی میان مقدار عرضه و تقاضای انرژی وجود ندارد، ذخیره سازی انرژی به صورت گرمای نهان در مواد تغییر فاز دهنده بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا این مواد توانایی ذخیره انرژی بسیار بالایی در دمای ثابت دارند. در این مقاله مدل ریاضی یک واحد ذخیره ساز انرژی معرفی و به روش تحلیلی و عددی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه، مدل ریاضی سیستم یک بعدی و ناپایا در نظر گرفته شده و زمان لازم برای ذوب و انجماد کامل ماده تغییر فاز دهنده به روش عددی محاسبه شد. نتایج حاصل از مدلسازی با داده های تجربی مقایسه گردید. در نهایت کارایی سیستم مورد نظر برای ذخیره سازی انرژی در یک آبگرمکن خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت