سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار، کاشان، دانشگاه کاشان ، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانی
رسول باقرصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات استحکام شکست چند لایههای کامپوزیتی پایه پلیمری تحت بارگذاری حرارتی سیکلی مورد برسی قرار گرفته است. تغییرات استحکام وابسته به تعداد سیکل حرارتی و اختلاف دمای سیکلهای حرارتی اعمال شده دارد و مقادیر عددی آن با استفاده از روش آزمایشی بدست آمده اند. در این تحقیق چند لایههای متعامد و شبه ایزوتروپ که با استفاده از لایههای شیشه/ اپوکسی به روش چیدمان دستی ساخته شده اند، مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق خواص مواد ثابت نبوده و با اعمال بارگذاری حرارتی سیکلی ثوابت الاستیک ماده و خواص شکست نمونهها تغییر میکند. با توجه به نتایج آزمایشی برای استحکام، مدلی ارائه خواهد شد که با بالاترین دقت تغییرات استحکام را با افزایش تعداد سیکلهای حرارتی نشان خواهد داد