سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار دانشگاه کاشان
رسول باقرصاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق، تغییرات مدول چند لایههای کامپوزیتی پایه پلیمری تحت بارگذاری حرارتی سیکلی مورد برسی قرار گرفته است. تغییرات مدول وابسته به تعداد سیکل حرارتی و اختلاف دمای سیکلهای حرارتی اعمال شده دارد و مقادیر عددی آن با استفاده از روش آزمایشی بدست آمدهاند. در این تحقیق چند لایههای متعامد که با استفاده از لایههای شیشه/ اپوکسی به روش چیدمان دستی ساخته شدهاند، مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. با توجه به نتایج آزمایشی برای مدول، مدلی ارائه خواهد شد که با بالاترین دقت تغییرات مدول را با افزایش تعداد سیکلهای حرارتی نشان خواهد داد.