سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین امیرابادی – بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
مسعود رخش خورشید – بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
احسان ایمانیان – اصفهان، شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان، شرکت فراکوش

چکیده:

در این مقاله به منظور مطالعه رفتار مواد در معرض مواد خورنده، با توجه به استفاده گسترده از آلومینیم در صنایع هواپیمایی، هوا فضا و اتومبیل، فرایند اچینگ آلومینیم در معرض ماده خورنده هیدورکسید سدیم مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به واکنششیمیایی بین آلومینیم ماده خورنده هیدورکسید سدیم مدلی تحلیلی در فضای یک بعدی ارائه شده است. به منظور برسی صحت نتایج مدل ارائه شده آزمایش تجربی انجام شد. نتایج تجربی و نتایج حاصل از مدل تحلیلی با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تجربی صحت و مدل ارائه شده را تایید می کند. نتایج مدل تحلیلی ارائه شده قابل تعمیم است و توانایی پیشبینی زمان انجام ماشینکاری شیمیایی را برای مواد مختلف در معرض مواد خورنده مختلف از دستاوردهای این مقاله به شمار می رود