سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید سیاه پلو – عضو هیات علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ایران
محسن گرامی – دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی زلزله دانشگاه سمنان ایران
رضا وهدانی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی زلزله دانشگاه سمنان ایران

چکیده:

آگاهی از ویژگی های پاسخ دینامیکی غیر ارتجاعی سازه خمشی فولادی تحت اثر زمینلرزه، می بایست آنقدر کامل و جامع باشند تا بتوان درطراحی از ارضاء محدودیت های از پیش تعیین شده، اطمینان حاصل نمود و در عین حال آنقدر ساده باشند که برای مهندسین حرفه ای، قابل استفاده باشند. از طرفی پیچیدگی در انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی باعث گردیده که استفاده از روش بارافزون با الگوهای مختلف بارگذاری توسعه داده شده شود. به همین جهت هدف اصلی این تحقیق افزایش آگاهی از پاسخ دینامیکی غیرارتجاعی قابهای خمشی فولادیSMRF وارائه روشهایی برای اندازه گیری حداکثر نیازهای لرزه ای موضعی این سازه ها با استفاده از اطلاعات مربوط به حداکثر نیازهای سراسری و طبقه ای می باشد. از طرفی بررسی ارتباط میان دریفت طبقه ای و حداکثر نیازهای موضعی تیر و ستون )اعم از تغییر شکل یا نیرو( نیز از دیگر اهداف این تحقیق است. بدین منظور تعداد قابل توجهی سازهSMRFکوتاه، میان و بلند مرتبه با تعداد طبقات و دهانه های مختلف در نرمافزارDRAIN2DXمدلسازی شده و به کمک تحلیل پوش آورCPA تحلیل شدند. نتایج مطالعات نشان تاثیر مودهای بالاتر بر افزایش نیازهای نیرویی و دورانی در طبقات فوقانی در ساختمان های بلند کاملا محسوس می باشد. این موضوع باعث می گردد موقعیت و تمرکز تشکیل مفصل پلاستیک تغییر یابد. از طرفی نیاز نیرویی شکل گرفته در ستون ها بیشتر از تیرها است. این بدان معنی است که حساسیت نیروهای ستون در مقابل تغییر دریفت بیشتر از تیر می باشد.این درحالی است که ضابطه ستون قوی-تیر ضعیف در جریان طراحی منظور شده است.