سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود خزایی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
مهبان ارغوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
منصور ضیائی فر – دانشیار،پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

عملکرد لرزه ای سازه های فولادی که دارای اتصالات خمشی جوشی در برابر بارهای لرزه ای هستند بهطور مستقیم وابسته به عملکرد اتصالات آنهادر انتقال نیروهای برشی و خمشی است در طراحی سازهای فولادی برای طراحی اتصالات از تئوری کلاسیک تیرها استفاده می شود که براساس آن د رمقاطع H شکل بخش زیادی از نیروهای برسی توسط جان تیر و بخش کمی از آن که زیر ۱۰ درصد است به وسیله بال تیر به ستون منتقل می گردد بنابراین اتصال جان تیر به ستون برای انتقال برش در اتصالات خمشی فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به عبارت دیگر اگر اتصال جان تیر به ستون حذف گردد مقدار زیادی ا زظرفیت برشی سیستم کاهیده می شود.