مقاله مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی نانو لوله های نوعی با ساختار شبکه ای مربعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه تحلیلی ترابرد الکترونی نانو لوله های نوعی با ساختار شبکه ای مربعی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستگی قوی
مقاله تابع گرین
مقاله ضریب عبور
مقاله نانو لوله
مقاله شبکه مربعی
مقاله نقص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی نیا سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت بستگی قوی به مطالعه رسانش الکتریکی یک نانو لوله نوعی تک دیواره با ساختار شبکه مربعی، به صورت تحلیلی پرداخته شده است. اثر عوامل مختلفی همچون حضور نقص های پیوندی متقارن، فاصله بین نقص های پیوندی و تغییرات انرژی های پرش نانو لوله روی رفتار رسانندگی الکترونی بررسی شده است. نتایج حاصل از بررسی نانو لوله های نوعی مذکور نشان می دهد که نانو لوله با ساختار شبکه مربعی همواره رسانا و با شبکه لوزی نیم رسانا یا عایق خواهد بود.