سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آکام ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
محمدتقی شروانی تبار – استاد دانشگاه تبریز
ئاسو ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مکانیک

چکیده:

یکی از پدیده هایی که دردنیای صنعتی امروز با آن مواجه هستیم پدیده کاویتاسیون می باشد اگرفشار درسیستمهای هیدرولیکی تاحدفشاربحرانی کاهش یابد درسیال حباب هایی تشکیل میشود که منجر به پدیده کاویتاسیون می گردد این حباب ها می تواند شامل گازهای غیرقابل حل بخار و یا مخلوطی از هر دو ی آنها باشد کاویتاسیون یکی از خطرناک ترین حالتهایی استکه ممکن است برای پمپ ها و توربین ها بوجود آید درمورد پمپ ها مساله اصلی راندمان خوب و عدم وقوع پدیده کاویتاسیون می باشد از طرف دیگر اندازه و حجم پمپ باید تا آنجا که امکان دارد کوچک باشد به همین دلیل بروز کاویتاسیون تاحدی اجتناب ناپذیر است درکار حاضر سعی برارایه از یکمعیار جدید برای تشخیص لحظه شروع پدیده کاویتاسیون توسط بررسی لحظه به لحظه ی بازده پمپ است و بصورت تجربی انجام شده و میتواند بویژه درصنعت کاربرد فراوان داشته باشد.