سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی استواری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی
مهدی ارجمند – استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مهرداد میرزاجان زاده – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
جعفر محمدزاده میلانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی ازعوامل اصلی درتعیین کیفیت عسل که نشان دهنده حرارت دیدگی و عمر عسل تولید شده می باشد هیدروکسی متیل فورفورال است دراینت حقیق میزان افزایش هیدروکسی متیل فورفورال درعسل درطی یک فرایند متداول صنعتی برای فراوری و بسته بندی عسل مورد بررسی قرارگرفته است برای آزمایشات از سه نمونه عسل متعلق به نواحی آذربایجان و کردستان استفاده شده است نمونه برداری برای انجام آزمایشات هیدروکسی متیل فورفورال برای عسل خام و همچنین درسه مرحله ازفرایند انجام شد همچنین مقادیر هیدروکسی متیل فورفورال برای هر سه نمونه عسل پس از یک ماه انبارش نیز مورد بدست آمد نتایج نشان میدهد که مقدار هیدروکسی متیل فورفورال برای هرسه نمونه افزایش معناداری را داشته است.