سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر جوانمردی – دانشگاه صنعتی شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد
سیده سیما پارسا – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

پدیده رسوب واکس در مخازن نفتی در مرحله عملیات تولید انتقال و فراوری مشاهده می شود رسوب واکس پدیده ای نامطلوب است که منجر به انسداد خط لوله و تجهیزات عملیاتی می شود که درنتیجه آن شاهد کاهش نرخ جریان و یا افزایش افت فشار خواهیم شد مولکول های واکس وقتی دما کاهش می یابد به علت کاهش حلالیت پارافین های سنگین یعنی ان – آلکان های سنگین تر از نرمال هپتان درفاز مایع کرستالیزه شده که باعث می شود سرانجام در دیواره لوله رسوب کنند در این تحقیق داده های تعادلی جامد – مایع سیستم دوتایی ان تترا دکان و ان هگزا دکان به دست آمده و این داده ها با نتایج حاصل از مدل محلول – جامد و با بهره گیری از مدلهای اکتیویته UNIFAC Predictive UNIQUAC Predictive Wilson مقایسه شده اند نتایج مدل و آزمایشگاهی تطابق خوبی دارند.