سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پورجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمدعلی محمودی – کارشناس مکانیک
احمد سوهانکار – دانشیاردانشگاه یزد

چکیده:

دراین مقاله نتایج مطالعه تجربی و عدد جریان غیرقابل تراکم حول سیلندر سه بعدی با مقطع مربعی متصل به کف تونل باد درزوایای حمله و اعداد رینولدز مختلف بررسی می شود آزمایشها در تونل باد مدار باز مادون صوت با حداکثر اغتشاشات ۰/۲% صورت پذیرفت فیزیک جریان ضرایب فشار و نیروهای وارد بر مدل در زوایای حمله ۰ تا ۴۵ درجه و اعداد رینولدز ۱۳۵۰۰ تا ۶۸۵۰۰ مورد بررسی قرارگرفت. مشاهده گردید بیشینه نیرو بر واحد سطح در زاویه ۲۵ درجه وارد می شود همچنین ضریب فشار در اعداد رینولدز بالای ۴۰۰۰۰ تقریبا مستقل از عدد رینولدز می باشد همچنین نتایج عددی و تجربی تطابق خوبی از خود نشان دادند.