سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین عابدینی سانیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی فصیحی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد سوهانکار – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله نتایج مطالعات تجربی و عدد جریان غیرقابل تراکم دراطراف دو سازه سه بعدی با مقطع مربعی ۴×۴ سانتی متر و ارتفاع ۱۲ سانتی متر متصل به کف تونل باد درفواصل مختلف و اعداد رینولدز متفاوت بررسی شده است آزمایشها درتونل باد مدار باز مادون صوت با حداکثر اغتشاشات ۰/۲% صورت پذیرفت شرایط فیزیکی جریان ضرایب فشار و نیروهای وارد برمدلها در۵ فاصله مختلف از ۴ تا ۲۰ سانتی متر و دراعداد رینولدز ۱۳۶۹۰ تا ۶۸۴۶۰ بررسی شده است نتایج این تحقیق نشان داد که دراعداد رینولدز بالا ضریب فشار تقریبا مستقل از عدد رینولدز است و تطابق خوب حل عددی و تجربی موید این مطلب است حل عددی با استفاده از نرم افزار فلوئنت بدست آمد.