سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک اسلامی – دانشجوی دکتری
برزین رجبلو – کارشناس ارشد

چکیده:

در این مقاله، جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در کسکید کمپرسورمحوری به دو روش مطالعه تجربی و تحلیل عددی بررسی شده است. تحلیل عددی به روش شبیه سازی گردابه های بزرگ LES) صورت گرفته است. ورتکس نشتی نوک که به دلیل حضور فاصله بین لبه پره و دیواره کسکید ایجاد می گردد با استخراج ضرایب فشار در مقاطع متفاوت از پره و مقایسه آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نواحی با ضرایب فشار کمینه یا افت فشار بیشینه نشانگر حضور ناحیه چرخشی ورتکس نشتی نوک است که برای دو فاصله گپ نشتی نوک برابر با ۱/۵mm که معادل۱% و ۱/۸% طول وتر پره است) مقایسه گشته اند