سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر خوش خوی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
هدایت ولادی – استادیار گروه مهندسی سازه دانشگاه تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از سیستم دیوار برشی فولادی به دلیل مزایای فروانی که نسبت به سایر سیستمهای مقاوم در برابر زلزله دارند مورد توجه قرارگرفته است از جمله این مزایا می توان به مواردی همچون شکل پذیری، جذب انرژی و سختی مناسب اشاره کرد. علاوه بر این سیستم مذکور توجیه اقتصادی بسیار مناسب تری نسبت به سایر سیستمهای مشابه دارد که استفاده از آن در کشور ما با توجه به لرزه خیز بودن منطقه و همچنین منابع موجود بسیار ضروری به نظر می رسد این سیستم در کشورهای مختلف از جمله ایران ، کانادا، ژاپن ، ایالت متحده و … توسط محققین برجسته مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج مطلوبی را در برداشته است در راستای تحقیقات بیشتر این سیستم در مقاله حاضر به بررسی آزمایشگاهی و اجزا محدود تاثیر ضخامت ورق فولادی درمقاومت برشی این سیستم پرداخته می شود. ابتدا مدلسازی اجزا محدود دیوار برشی فولادی درنر م افزار abaqus انجام شده و پس از مقایسه نتایج حاصل از مدلسازی با نتایج آزمایش با متغیر قرار دادن ضخامت ورق فولادی درنرم افزار مذکور مدلسازی های افزون تری انجام شده و در نهایت با استفاده از نتایج ازمایشگاهی و مدلسازی کامپیوتری تاثیر ضخامت ورق فولادی در رفتار و عملکرد دیوار برشی فولادی مورد بررسی قرار میگیرد.