سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس موسوی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف تهران
نفیسه میرزاخانی – کارشناس مهندسی شیمی
مروارید خضرائی زمان پور – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

این مقاله به یک مطالعه تجربی درباره نحوه عملکرد یک مرطوب کننده غشایی ساخته شده از غشای الیاف توخالی پلی سولفون به منظور مرطوب سازی گازهای ورودی به پیل سوختی پلیمری می پردازد تاثیر پارامترهای مختلف مانند دبی آب و هوا دمای آب و ماژول مرطوب کننده فشارآب و هوا درحالت پایا بررطوبت نسبی RH هوای خروجی ازمرطوب کننده بررسی شده است بدلیل تاثیر ناچیز فشار ودبی آب عبوری بر روی میزان نفوذ اب به داخل گاز عبوری و میزان رطوبت نسبی هوای خروجی RH هوای خروجی از بیان نتایج آن صرف نظر شده است بطورکلی نتایج حاصل ازآزمایشات صورت گرفته براین مرطوب کننده نشان میدهد میزان رطوبت نسبی هوای خروجی RH با کاهش دمای ماژول دمای آب دبی هوا و فشارهوای عبوری از مرطوب کننده افزایش می یابد.