سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد نعمت اللهی – کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
تورج توکلی قینانی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان
امیر رحیمی – دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی شامل یک برج پاششی که بر مبنای فرآیند های رطوبت زنی و رطوبت گیری کار می کند بصورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های انجام شده برای سه قطر قطره ورودی برابر ۱ ۲ و ۳ میلی متر، سه دبی مختلف آب ورودی برابر۰/۱۲۵و۰/۱۶۷و۰/۲۵ کیلوگرم بر ثانیه، دبی هوای ورودی برابر ۰/۰۳۶کیلوگرم بر ثانیه و دمای هوای ورودی برابر ۵۵ درجه سانتیگراد انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با کاهش قطر قطرات ورودی و افزایش دبی آب ورودی به دلیل افزایش سطح تماس بین آب و هوا، میزان تبخیر آب و رطوبت هوای خروجی از برج افزایش و بالطبع مقدار آب شیرین تولیدی افزایش می یابد.