سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید جاهدی املشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک کامکاری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
حسین شکوهمند – استادمهندسی مکانیک

چکیده:

با استفاده از سیستمهاینوین ذخیره کننده انرژی حرارتی دربخش تاسیسات می توان برودت و یا گرمایش تولید شده توسط سیستمهای تاسیساتی را درزمان کم باری ذخیره نمود و درساعات اوج مصرف از آن استفاده نمود با این روش علاوه برصرفه جویی درمصرف انرژی و بهینه سازی ان می توان از سیستمهای کوچکتر با سرمایه اولیه کمتر استفاده نمود و فشاربرشبکه را درساعات اوج مصرف کاهش داد دراین مطالعه یک سیستمذخیره کننده انرژی حرارتی با محفظه ذخیره کننده مکعب مستطیل شکل حاوی ماده تغییر فاز دهنده بصورت تجربی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادند که فرایند شارژ سیستم فرایند ذوب به دلیل وجود مکانیزم انتقال حرارت جابجایی آزاد سریع تر از فرایند تخلیه سیستم فرایند انجماد انجام می شود و همچنین افزایش دمای صفحه دما ثابت به میزان ۱۰ درجه سانتی گراد در فرایند ذوب موجب کاهش ۴۲ درصدی درزمان شارژسیستم و دوبرابر شدن سرعت ذخیره انرژی درماده تغییرفاز دهنده شده و همچنین کاهش دمای صفحه به اندازه ۵درجه سانتی گراد درفرایند انجماد باعث کاهش ۲۲ درصدی درزمان تخلیه سیستم می شود.