سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین فریدون – دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا محمدزمانی –
مهدی محمدزمانی –

چکیده:

دراین پژوهش به منظور انتخاب مدل یا مدلهایی برای پیش بینی خواص کششی نانوکامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با نانولوله کربنی ابتدا تعدادی از مدلهای موجود برای پیش بینی خواص الاستیسیته ی کامپوزیت های تقویت شده که از کارایی بیشتری جهت این منظور برخوردار بوده اندگزارش شده و پیش بینی های کلی آنها موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است سپس نمونه های نانوکامپوزیتی با درصد حجمی های مختلف از نانولوله کربنی ساخته شده و ازمون کشش جهت مطالعه خواص کششی این نانوکامپوزیت ها انجام شده است مدول الاستیسیته مقاومت کششی استحکام تسلیم و ازدیاد طول نهایی کلیه نمونه ها درآزمونکشش جهت تعیین نمونه بهینه نانوکامپوزیت بدست آمده اند علاوه براین داده های تجربی با پیش بینی های حاصل از مدلهای تئوری مختلف مقایسه شده و درنهایت مدلهای با کارایی بهتر گزارش شده اند.