سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد سوهانکار – دانشیاردانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله ، بررسی سرعت متوسط و شدت آشفتگی در جهت جریان، اثرات عدد رینولدز بر ویژگیهای جریان و نیز تحلیل طیفی سیگنالهای سرعت جریان حول یک سیلندر مربعی سه بعدی ارائه شده است. هندسه تحت بررسی یک سیلندر سه بعدی با مقطع مربعی با نسبت منظری ۷ متصل به کف تونل باد است. آزمایشها در تونل باد مدار باز مادون صوت دانشگاه یزد با حداکثر اغتشاشات جریان آزاد %۰/۲ و به وسیله دستگاه جریانسنج سیم داغ انجام شدند. با توجه به ابعاد انتخابی سیلندر، نسبت انسداد تونل ۳/۳% است. سرعت جریان آزاد در آزمایشها در محدوده ۱۱m⁄s و ۲۲m⁄s متناظر با اعداد رینولدز ۱۱۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ ) میباشد. نتایج این مطالعه تطابق قابل قبولی با نتایج ارائه شده بوسیله دیگران نشان می دهد، هرچند بیشترین اختلاف در نتایج به ناحیه جریان برگشتی بر میگردد که جریان سنج سیم داغ از ثبت سرعت با علامت منفی در این ناحیه عاجز میباشد