سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر خوشنویس – دانشکده مهندسی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
سید امین رحیم زاده – گروه مکانیک – دانشگاه بیرجند
مجید ملک جعفریان – دکتری – استادیار گروه مکانیک -گروه مکانیک – دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله مطالعه تجربی جریان درهم دو سیلندر پشت سر هم صورت گرفته است. تاثیرات قطر سیلندر جلویی و عدد رینولدز و همچنین فاصله‌ی بین دو سیلندر بر میدان جریان سیلندر عقبی بررسی شده است. گستره‌ی عدد رینولدز(فرمول در متن اصلی است)، قطر سیلندر جلویی شامل: d=10, 20, 25mm و سیلندر عقبی دارای قطر ثابت D=25mm می‌باشد. همچنین فاصله‌ی بین دو سیلندر به شرحl/d=2,2.5(I فاصله بین مرکز سیلندرها بالا دست و نقطه‌ی سکون سیلندر پایین دست جریان) بوده است. مشاهده شد درl/d=5.5با افزایش قطر سیلندر جلویی، کاهش سرعت افزایش می‌یابد. اما درl/d=2این نظم دیده نمی‌شود. تحت شرایطl/d=2وl/d=0/8مشاهده شد که کاهش سرعت ناگهانی و غیرمعمولی رخ داده بدین معنا که بیشترین کاهش سرعت را دارا می‌باشد.